تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

دل شکسته منآی دل شکسته من

چه می کنی با روزگار

خیلی ازت بی خبرم

چرا هستی انقدربی قرار

آی دل شکسته من

ببخش مزاحمت شدم

گفتم بهت سر بزنم

از این ورا رد می شدم

آی دل شکسته من

می گن که دوره جفاست

مبادا از عشق بگی

آخه این حرف بچه هاست

آی دل شکسته من

غم خو گرفته با تنت

بمیرم ای شکسته تن

چه بی صداست شکستنت

آی دل شکسته من

بدجوری من اسیر شدم

دیگه هوای عشق نکن

از عاشقی سیر شدم

آی دل شکسته من

قربون تنهاییت بشم

شبا منم خواب ندارم

خودم همدمت می شم .