تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

هذیان شبانهتو جاده های بی کسی

هنگام گذر از دلواپسی

بالای کوه عشق

جلوی شلاق زمان

زمان نبرد با نفس

لحظه غلبه بر ترس

وقت خوش پیروزی

در نبرد با تقدیر

فقط تو را می بینم

کنار من نشستی .