تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

وداعآی آسمون آی آسمون

گریه بکن برای من

ازخودم دیگه خسته شدم

خیلی شکستی دل من

آی تاریکی ، آی تاریکی

خیمه بزن تو قلب من

کندوی قلبم مال تو

فقط تو بودی یار من

آی آینه ، آی آینه

خیره بشو تو چشم من

اشک من به جون بخر

اون بگو به یار من

آهای خدا ، آهای خدا

بشنو تو التماس من

فرشته مرگ می خوام

بفرست اون را برای من

آی فرشته ها ، آی فرشته ها

دعا کنید برای من

دارم میام تو آسمون

بگیرید شما دستای من  

آهای غروب ، آهای غروب

ببین تو جون کندن من

وقت شهادت که رسید

به سوگ بشین برای من

آی دل من ، آی دل من

چی کشیدی تو دل من

فدای مهربونیات

کوچ کن از سینه من

آهای زمین ، آهای زمین

قبول کن این تحفه من

جرم من بی گناهیه

بخواب تو در کنار من

فرشته ها ، فرشته ها

باز کنید کفن زمن

غسلم بدید ، غسلم بدید

پاک کنید غم را زمن

آی جماعت ، آی جماعت

نماز بخونید واسه من

توشه راهم همینه

ببالید بر وفای من

آی قاصدک ، آی قاصدک

خبر بده به مادرم

بهش بگو راحت شدم

دیگه نیاد دنبال من

آی پدرم ، آی پدرم

گریه نکن یرای من

قرآن بزار روی سینم

اینه تنها یادگارمن

آی خواهرام ، آی خواهرام

بلند کنید برادرم

بگید که جام پر کنه

برای داغ دیده مادرم

دوستای من ، دوستای من

چلچراغ بزارید واسه من

وقتی که یارم اومد

ببینه روش ، عکس من

آی پیرمرد مهربون ، آی پیرمرد مهربون

تاج گلی برام بزن

وقتی که به من رسیدی

پرپرکنش روقبرمن

آی ستاره ، آی ستاره

شمع روشن کن برای من

وقتی که همه رفتن

بزار سر مزار من

آهای بارون ، آهای بارون

ببار به روی قبر من

اشک ازم دریغ نکن

خون ببار زدست یارمن

آی پرستو ، آی پرستو

خبر بده به یار من

بگو که عاشقش بودم

بگو که دیدی داغ من

آی شقایق ، آی شقایق

بمون سر مزار من

وقتی که یارم اومد

خبر بیار برای من .