تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

ازدواجفقط 7 روز از دوران مجردیم باقی مونده. هنوز زوده که قضاوت کنم یا چیزی بگم اما خواستم بی خبر نمونید. درضمن منتظر انواع و اقسام پیغام هاتون هم هستم.
                                                                                      بهنام - 18 مرداد 1387