تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

پرسه های خیال

فریادی در سکوتم

ایمانی در جنگ

محالی در شب

شبی بی عشق

عشقی محال

چگونه بجنگم که اسیرم کنی؟

               بهنام - ۵ آبان ماه ۱۳۸۶