تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

عید قربان

 بت هایی که در قلبمان ریشه کرده اند

نه با تبر ابراهیم شکسته می شوند

و نه با خون اسماعیل سیراب می شوند!

روزی که آدم قربانی می شود 

عید قربان نیست

قربانگاه عید است .


 بهنام – 10 دی 1385 (عید قربان 85)