تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

بی وفامثال پروانه ای بی بال

دلم به سوگ نشسته

می خوام بگیرم دامنت

با این دستای پینه بسته

خاطره عشق تو شد

طعم گس رویای من

هرچند خاموشم هنوز

یادت نرفت از یاد من

دادی ای بهار من

وعده دریا و گل

ای گل مراد من

خوشبخت باش بدون من

ای آرزوی زندگی

ای ازتو این درماندگی

همچون نسیم آن چمن

بگزر تو از خاطر من .