تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

زهرا ابراهیمی


زهرا ابراهیمی


اینجا شهری است

که یک هنرپیشه دارد

و هزاران کلم

برای بزغاله هایی که بلوغشان دیر شده .

من که تعجب نمی کنم

اگر به آقای کارگردان کاپ افتخار هم بدهند

با اینکه می دانم

خانم ابراهیمی هنوز هم یک فرشته است.


بهنام - ۲۳ آذر ۸۵