تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

خیال عشق

 

 


دیروز خیالی بودی در "بانوی محال"

و امروز

محالی در قشنگ ترین خیال.

اگر اقبالم تب نکند

فقط خورشید را کم دارم تا فردا ...


 بهنام – 19 آبان 1385