تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

خرمالوهای همسایه
ببین !

خرمالوها که عاشق می شوند

کلاغ ها هم به میهمانی می آیند

آنقدر سیاه نوک می زنند

که آنچه باقی می ماند

برگ های نارنجیست

با طعم عشقی که هرسال گس می شود.


بهنام - ۱۴ آبان ۱۳۸۵