تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

کوچ


با خیالت ای نسیم

افتان و خیزان می روم

دور می گردم ز آدمها

پریشان می روم

چونکه اینجا سایه ها عاشق ترند

آتش حرمان به دورم بنگرند

چونکه اینجا آدمی غافل شده

شاعران از کولیان رسواترند

ای نسیم بی خود چه آسان می روم

اشک می ریزم ؛ هراسان می روم

امشب از هر شاعری تنها ترم

باد می گردم ؛ شتابان می روم