تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

آخرین نفس

 

در سینه همین یک نفسم مانده و بس

در آینه سایه ای ز من مانده و بس

عمریست که بازیچه تقدیر شدم 

بود هر نفسی به زجر آلوده و بس