تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

شیدا

 

دوش با باده انگور خدایی کردم

هر می که زدم ، ز سینه آهی کردم

آنگه که نسیم بوی مویت آورد

من مست شدم تورا گدایی کردم