تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

همت

 

 

چه کسی روز ازل ساقی بود

آن شرابی که به من داد چه بود

من به یک جرعه قناعت کردم

ولی یک عمر به پیمانه او مست شدم

گوهر عشق به روحم بدمید

که طمع کنم از کوزه تو

چشم از نور جمالش پر کرد

که نبینم شه دریوزه تو

تو هم ای نوگل در جام اسیر

نگه آز بکش در دل خویش

می بنوش ریشه بده جاری شو

که تورا آب دهد همت خویش .