تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

بعد از شب


بیا كنار پنجره

بانوی قادر به سكوت

غسل بده شیشه شب

بگذر از این روز محال

ستاره ام را بنگر

می نگرد به كلبه ات

تا كه تو رخ نشان دهی

نور دهی بر این خیال

نپرس مقصدت كجاست

كاین راه ما رهایی است

رهایی از سكون شب

به آسمان آبی است

دست بده به دست من

بوسه بزن بر این غزل

خیره بشو به چشم ماه

در امتداد این سفر

وعده ما نان و انار

به روی سفره حلال

این تو و این ستاره ها

نقش بكش بر این خیال ... .