تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

گل مریم

 عشق در طرز نگاهت

چشمهایم را به قربانت كنم

شرم در گل بوسه هایت

من وفایم را به قربانت كنم

یاد حق ورد زبانت

آرزوهایم به قربانت كنم

هرسحر مدهوش ازحال نمازت

سجده ایمان به قربانت كنم

خال مهر مادری كنج لبانت

آرزوهایم به قربانت كنم

بیم صد دلواپسی بر ابروانت

صدق گفتارم به قربانت كنم

عطر مریم در نفسهایت

نفسهایم به قربانت كنم

منتظر مانم به آغوشت

            شعرهایم را به قربانت كنم .