تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

یا علی


سینه مالامال درد است یا علی

حاجتم را از تو خواهم یا علی

صحبت از فقر و ملال بی کسیست

این جماعت را تو آرامش عطا کن یا علی

پیرمرد از بهر قوت کودکانش عاجز است

رونقی ده آبرویش یا علی

کودک مظلوم شهر ما گدایی می کند

گوشه چشمی به او نه یا علی

کوفیان؛ بی دغدغه ؛ در شهر جولان می دهند

از برای شیعیان صبری عطاکن یا علی

ابلهان از گوهر ایمان دروغی ساختند

خالصم گردان از این مردم فریبان یا علی

زاهد پرادعا در فکر مال اندوزی است

ریشه تزویر را از بن بخشکان یا علی

قصه بی بند و باریها هزاران نسخه است

از حیا و شرم در دلها عیان کن یا علی

دخترک بی هیچ منت دل به مردی می دهد

مرد را مجنون رویایش بگردان یا علی

گرکه مردی شیوه مردانگی از یاد برد

جوهر صدق و وفا را پیشه اش کن یا علی

این طرف عاشق چه تنها مانده است

خلوتش را پرکن از سودای عشقت یا علی

صد طبیب اندر علاجم عاجزند

رانده صدباره را مرهم عطا کن یا علی

گرکه لایق دانیم منت گذار

رستگارم کن به محراب شهادت یا علی