تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

نصیحت
     چشم می سوزاند

     همه سرتاسر من

     آتش گریه چشم

     بر همه پیکر من

     یادم آید که شبی

     پیرمردی درویش

     بادوصد عقل وشعور

     گفت پرقدرت باش

     کم نکن همت خویش

     گرکه لیلا هوسی

     پرزهر ناز و جفا

     بی خبر از غم چشم

     دشنه زد قلب تو را

     محکم از همت خویش

     گریه کن بر غم دل

     ولی از راز دلت

     ره مکن منزل چشم

 

     چشم می سوزاند

     همه سرتاسر تو

     آتش گریه چشم

     برهمه پیکر تو .